Premis

    ADMINISTRACIÓ Nº 2 D'AMPOSTA "LA BRUIXA DEL RIU"
LOTERIA NADAL
06536 22/12/2001   2on premi 23.000.000,00 € Restaurant Quimet de l'Aldea + Agrupació excusionista L'Esplai Piquerol Amposta
  53863 22/12/2005   5é premi 3.000.000,00 € Treballadors Mercadona Amposta + Societat Musical de l'Aldea
                       
  LOTERIA DISSABTE
42400 02/10/1999   1er premi 96.000,00 € Venut per la Finestreta Amposta(Ricardo Dalmau i Marisa Beltri)
  65182 18/10/2009   cotxe 18.000,00 € abonat (Enrique Hernandez)    
                       
  LOTERIA DIJOUS
61927 08/02/2001   2on premi 360.000,00 € Venut per la Finestreta Amposta i Panaderia Carbó de l'Aldea 
  96002 18/05/2006   2on premi 60.000,00 € Venut per la Finestreta Amposta    
                       
  QUINIELES
06/04/1966   14 encerts 6.000,00 € Penya Amposta (Albiol)      
    13/04/1966   14 encerts 3.000,00 € Penya Amposta (Albiol)      
    17/02/1980   14 encerts 24.000,00 € Finestreta Amposta (Juan José Ferreres i Lafont)  
    22/11/1981   14 encerts 18.000,00 € Finestreta Amposta (Juan José Ferreres i Lafont)  
    14/06/1992   14 encerts 10.000,00 € Penya de la Casa Amposta (Dani Centelles)  
    10/03/1996   14 encerts 24.000,00 € Finestreta Amposta (Dani Centelles)    
    07/03/2004   13 encerts 32.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    29/08/2004   13 encerts 8.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    11/12/2005   13 encerts 9.500,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    25/01/2009   13 encerts 7.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    01/03/2009   13 encerts 2.300,00 € Validat per la Finestreta Amposta
   
         24/03/2010  

 Ple al 15

116.000,00 €

  Validat per la Finestreta

Amposta

   
                       
                       
  GORDO DE LA PRIMITIVA
08/10/2004   5 encerts 4.000,00 € Validat per la finestreta (Paquita Vallés Armengol)  
                       
  PRIMITIVA
07/08/1999   5 encerts 48.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    07/12/2000   5 encerts 12.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    06/04/2002   5+C encerts 205.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    12/09/2003   5 encerts 6.200,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    14/01/2004   5 encerts 6.500,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    01/07/2006   5 encerts 7.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    15/01/2009   5 encerts 3.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    18/12/2008   5 encerts 2.700,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    21/01/2009   5+ encerts 6.000,00 € Toni Penya        
    21/03/2009   5 encerts 1.800,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    11/06/2009   5 encerts 4.600,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    18/06/2009   5 encerts 4.500,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    18/06/2009   5 encerts 4.500,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
    04/07/2009   5 encerts 3.000,00 € Validat per la Finestreta Amposta    
                       
                       
                       
  EUROMILLONES
20/01/2006   3+1 encerts 1.100,00 € Penya de la Casa Amposta    
    09/06/2006   4 encerts 2.500,00 € Penya de la Casa Amposta    
    09/01/2009   3+1 encerts 2.100,00 € Penya de la Casa Amposta    
    20/03/2009   1+2 encerts 1.350,00 € Penya de la Casa Amposta    
                       
                       
                       
                       
  BONOLOTO
23/04/2009   5+ encerts 850,00 € Penya de la Casa Amposta    
                       
                       
  QUINIGOL
21/10/2009   4 encerts 1.100,00 € finestreta        
                       
          27.120.500,00 €